Ponúkame EDES

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • komplexne riešenú prezentáciu nehnuteľnosti, t.j. kvalitná prezentácia na našej webovej stránke, inzerciu na všetkých podstatných realitných serveroch, propagáciu v tlači a v neposlednej rade ponúkneme Vašu nehnuteľnosť klientom z firemnej databázy.
 • právne služby, t.j. poradenstvo, vypracovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a pod.
 • hypotekárne poradenstvo, v prípade, že nie ste rozhodnutý pre konkrétnu banku, dokážeme Vám predložiť a vysvetliť ponuku finančných produktov jednotlivých bánk a odporučiť pre Vás najvýhodnejšie riešenie. Ušetríme Vám starosti, ale hlavne čas tým, že sa postaráme o vybavenie hypotéky v banke, kde stačí, aby ste prišli až k podpisu zmluvy s bankou.
 • na naše náklady zabezpečíme listy vlastníctva, katastrálne mapy, overenie podpisov predávajúceho notárom na kúpnych zmluvách, základný vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66.-€
 • vypracovanie znaleckých a statických posudkov, geometrických plánov
 • poradenstvo v oblasti prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a prenájmu nehnuteľnosti
 • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv nehnuteľnosti a k prenájmu nehnuteľností
 • sprostredkovanie notárskych úschov a vinkulácií peňažných prostriedkov
 • daňové poradenstvo súvisiace s prevodom nehnuteľnosti v spolupráci s firmou Sumstav, s.r.o.
 • realizáciu výstavby od projektovej dokumentácie, zabezpečenie príslušných povolení, realizácia samotnej stavby až po kolaudáciu v spolupráci so stavebnou firmou Nutta, s.r.o.